75 år siden Michael Ancher døde

Bornholmeren udøvede sin manddomsgerning i Skagen - og blev skagbo

SKAGEN:I disse dage er det 75 år siden, en af Danmarks kendeste kunstnere døde, og i den an ledning bringer vi de berørte ord, Skagens Avis bragte i den anledning. Dagen var tirsdag 20. september 1927: "Straks i morges sås Dannebrog adskillige steder i byen på halv stang og budskabet om maleren Michael Anchers død spredtes ud over byen. Det var med vemod budskabet blev modtaget netop i den by, hvor Ancher har udført sin manddomsgerning og for hvilken hans kunst har betydet så uendelig meget. Døden kom ikke uventet. I flere år har Ancher skrantet og det sidste årstid har han ofte måtte holde sengen. I nat kl. 12 sov han stille ind. Med Michael Ancher er en af Skagens gode borgere gået bort. (Undskyld, men selv i dag så mange år efter, véd vi ikke, hvem den anden, der gik bort, var - red.) Hans interesser strakte sig ud over hans kunst, derfor blev han den gode skagensborger, som han var, og som en tid førte ham ind i kommunalt arbejde som medlem af byrådet. Men af største interesse har dog hans kunst været for byen. I over 50 år har han boet og virket her og sammen med Drachmann, Krøyer, Tuxen, Karl Madsen, Viggo Johansen og mange flere været medvirkende til at kaste glans over Skagen og dens befolkning. Anchers storhed som kunstner og som menneske var hans forståelse af dagligdagens bedrift og hans kærlighed til de små og fortrykte. Billeder som "En syg pige" og Fattig Kristian" er indtrængende fin og hjertegribende kunst, her er intet udsmykket, men hans navn vil i den offentlige bevidsthed fornemmelig være knyttet til hans prægtige fiskerbilleder så som "Redningsbåden" "Vil han klare pynten" og så videre. Det er billeder der ikke blot har skabt kunstneren navn som den store mester, men billeder der har henledt den store offentligheds opmærksomhed på Skagen og dens stærke og hårdføre befolkning, hvis liv er skildret i hans store produktion her fra byen, hvor han fandt et så rigt arbejdsfelt. Michael Peter Ancher er født den 9. juni 1849 på Bornholm, hvor faderen var gårdejer. Han gik i Latinskole i Rønne, men grundet på økonomiske forhold i hjemmet nåede han ikke at blive student. 16 år gammel blev han skriver på Kalø godskontor, men hans slumrende lyst til malerkunsten vaktes ved et par kunstneres studierejse til denne egn og i 1871 kom han da endelig til København, hvor han hurtig gennemgik akademiets forskellige afdelinger. Han søgte derefter at udvikle sig på egen hånd og har siden 1874 udstillet som genremaler. Hans første billede var "En jysk barselstue" (1874) og rejste samme år til Skagen. I 1875 slog han særlig igennem ved et større billede "Scene i en krostue" med motiv fra den gamle kro i Skagen. Det var i 1874 Ancher kom her til byen og tog ophold på den gamle kro hos købmand og gæstgiver Brøndum, med hvis datter Anna han i 1880 indgik ægteskab. Dette ægteskab har betydet overordentlig meget for dansk kunst, idet Fru Anne Ancher blev en lige så fin skildrer af skagboernes liv inden døre, som hendes mand af deres liv ved stranden og på havet, og det blev et harmonisk ægteskab, jævne og bramfrie mennesker, som de begge var, og fælles i glæden over deres kunst, som deres eneste barn Helga Ancher har taget i arv. Blandt kunstnerne som i årenes løb har slået sig ned på Skagen, blev Ancher den eneste som virkelig betegnedes som værende skagbo, en personlighed som alle højagtede og så op til og hvis udtalelser blev agtet. Det er følgelig en stor venneskare, ægteparret Ancher har fået på Skagen, ikke mindst blandt de dårligststillede, som i det Ancherske hjem har fået en venlig modtagelse og tit og ofte en hjælpende hånd, men også bland de allerhøjeste tæller Ancher sine venner, og overfor alle var han den samme, lydhør og vennesæl overfor både høj og lav, rig og fattig. Han har blandt Skagens befolkning efterladt sig et minde, som vil blive bevaret langt ud i fremtiden, ligesom hans kunst verden over vil bevare hans navn for efterslægten."