Hadsund

75 år

Karen Bager

Karen Bager

¤Karen Bager, Mågevej 5 c, Ø. Hurup, fylder søndag 75 år. Karen Bager, der er fra Veddum, blev i 1958 gift med Niels Bager, og fra 1961 drev de Kræmergaarden, der er Niels' fødehjem. Karen deltog aktivt i alle gøremål på gården, der blev et godt hjem for familien og deres to drenge. Efter 32 år solgte de gården til en søn og købte huset på Mågevej, hvor de nu bor. De seneste 10 år har Karen Bager været særdeles aktiv ved fællesspisningsarrangementerne og bankospil m.v. i Aktivitetshuset i Ø. Hurup. Hun går også til gymnastik i Als og til dans i Hadsund. Fødselsdagen fejres i hjemmet sammen med familie og venner.