75 år

Thorkild Vardinghus-Nielsen

Thorkild Vardinghus-Nielsen

¤ Thorkild Vardinghus-Nielsen, fhv. skoleinspektør, Solhøjsvej 6 9, Gug, fyldte i går 75 år, og ikke 70, som vi skrev i gårsdagens avis. Han varetog i 25 år opgaven som skoleinspektør på Sofiendalskolen, der var under udbygning, da han udnævntes til stillingen i 1972. I hans første år som leder voksede skolen til at blive kommunens største. Fødselaren tilbragte sine første 10 år i Rold, før familien flyttede til Lindholm, og som ung blev han uddannet typograf. da han skulle aftjene sin værnepligt fortsatte han med en sergentuddannelse og var i to år sergent, før han begyndte læreruddannelsen i Hjørring. I 1963 fik Thorkild Vardinghus-Nielsen ansættelse på Gug Skole, hvor han nåede at blive viceinspektør, før han udnævntes til inspektør på Sofiendalskolen, hvorfra han i 1997 lod sig pensionere samtidig med sin kone, Annette. Som mange andre pensionister har den tidligere skoleinspektør engageret sig i meget forskelligt, og han blev da også formand, da Aalborg Seniorsport - også benævnt Ud af Røret - blev en selvstændig forening i 2000. Siden 1998 har han varetaget en bestyrelsespost i Lærernes Pensionistforening under Aalborg Lærerkreds. Hertil kommer andre bestyrelsesposter, familie, herunder 12 børnebørn, hus og have, sommerhus og rejser. Thorkild Vardinghus-Nielsen har siddet i bestyrelsen for Nordjyllands Skolelederforening og i Danmarks Skolelederforenings repræsentantskab, i Aalborg Byråd for Det Konservative Folkeparti 1970-74 og har haft tillidsposter i Røgfrit Miljø samt været formand for grundejerforeningen i Hals, hvor familiens sommerhus ligger. Idræt har altid haft en stor plads i Thorkild Vardinghus-Nielsens tilværelse. Det er kommet til udtryk i bestyrelsesarbejde i Gug Boldklub. Fødselsdagen fejres med familie og venner.