Fjerritslev

75 år

Ellen Margrethe (Søster) Svaneborg, Barkærvej 60, Fjerritslev, fylder fredag 75 år.

Hun er født på Rimme- gård i Vust som lillesøster til syv brødre. Efter et ophold på gartnerhøjskolen Søhus på Fyn blev hun i 1956 gift med Johan Svaneborg fra nabogården Sønderhaven i Vust. Her satte hun i 36 år sit præg ved at omdanne den derværende grusgrav til en smuk have og ramme om gården. Ejendommen er nu overdraget til en søn og svigerdatter. Hun har altid dyrket gymnastik og har deltaget i de fleste landsstævner. Desuden har hun ydet en stor indsats i bestyrelse og aktivitetsudvalg i Brugsen i V. Thorup. Hun har nu været gift med Johan Svaneborg i 53 år og var et uvurderligt bagland, da han sad i kommunalbestyrelsen, og da han var borgmester. I dag er hun en meget aktiv pensionist, og tiden går med bl.a. hus og have samt sekretærarbejde i landbrugets seniorklub. Familien med børn, svigerbørn og børnebørn betyder meget for fødselaren, og dagen fejres senere med en familierejse til Norge. På selve dagen er Søster på højskole med valgmenigheden i Klim.

Forsiden