EMNER

75 år

Jørgen Bruun Nielsen, gårdejer, Flauenskjoldvej 17, Brønden, fylder torsdag 75 år.

Jørgen Bruun Nielsen

Jørgen Bruun Nielsen

Jørgen Bruun Nielsen er født på gården Porsmose i Syvsten, men flyttede senere til gården Sdr. Ørvad i Hørby, hvor han fik sin skolegang i Hørby Gl. Skole. Her blev hans interesse vakt for historien. Efter skoletiden hjalp han til i hjemmet, inden han tog et ophold på Stidsholt Ungdomsskole. Herefter arbejdede han ved landbruget, og det blev også til et ophold på Vejlby-Risskov Landbrugsskole. I 1960 blev han gift med Gethe, og de købte samme år ejendommen Karmisholt i Skæve Sogn. Ejendommen lå lige op mod Skæve by, som Brønden hed dengang. Jørgen og Gethe drev Karmisholt indtil 1998, da de solgte til sønnen Henrik og flyttede til deres nuværende adresse et stenkast fra Karmisholt. Sideløbende med sit aktive landmandsliv tog Jørgen også aktivt del i lokalsamfundet. Her blev han medlem af Skæve Brugsforenings Bestyrelse og af skolenævnet på Dybvad Østre Skole. I 1977 blev han medlem af Skæve Menighedsråd, hvor han var medlem i 31 år, først som formand og senere som kasserer. Desuden har han siddet i provstiudvalget i otte år. Hans interesse for historien er fortsat stor. I 1981 var han med til at lave en lokalhistorisk udstilling i Skæve. Det førte til, at Skæve Lokalhistoriske Forening blev dannet. Ofte bliver han kontaktet af mennesker, som søger oplysninger om Skæve og omegn. I nogle år var han formand for Sæby Kommunes Historiske Forening og sad desuden i Sæby Museum Styrelse. Han var tidligere primus motor i det store arrangement Høstdage i Skæve, som blev afviklet i 1990'erne, og det førte en mindre foredragsvirksomhed med sig. I de senere år har han i Skæve Seniorklub været med til at tilrettelægge ture, foredrag og hyggeligt samvær. Hver mandag eftermiddag er han i ”Butikken” i Skæve, hvor de laver forskellige aktiviteter for egnens børn. I dag arbejder Jørgen Bruun Nielsen videre på sin bog om Brønden og egnen. Der bliver også plads til vennerne, som Jørgen mødes med i en herreklub hver onsdag formiddag, og familien som omfatter døtrene Lene og Anna-Christine, sønnen Henrik samt svigerbørn og fem børnebørn. Familiesammenholdet, hvor alle hjælper og støtter hinanden, har alle årene haft stor betydning.