Blenstrup

75 år

Niels Åge Fladkjær, Enebærvej 9, Terndrup, fylder i dag 75 år.

Niels Åge Fladkjær er født i Skibsted Præstegård, hvor hans far var forpagter af landbruget. Efter syv års skolegang i Skibsted kom han hjem for at hjælpe til på Ågården, som hans far købte i 1945. Som 16-årig kom han ud at tjene på en større gård, hvor der var mange heste, og det var noget, der interesserede Niels Åge Fladkjær. Mange af hestene blev fremvist på ungskue og dyrskuer, hvor han deltog med stor interesse. Som ung købte han mange rideheste og solgte dem videre til Tyskland og andre steder. Efter nogle år ved landbruget aftjente Niels Åge Fladkjær værnepligt i 16 måneder, hvorefter han kom på højskole i det sønderjyske ved Åbenrå. Senere havde han ophold på landbrugsskole i 1959 på Sjælland, hvorefter han blev gift og bosatte sig på Sjælland. Efter nogle år flyttede familien til Jylland og købte gård ved Gerding, og efter 10 år købte de Ågården ved Skibsted, hvor de boede i 38 år. Niels Åge Fladkjær har altid været aktiv i foreningslivet, hvor han var med i slagteri-, mejeri og foderstofbestyrelse og forretningsudvalg. Niels Åge Fladkjær havde også opgaver som voldgiftsmand, og han nyder stadig at rådgive. I nogle år var Niels Åge Fladkjær med i St. Johs. Logen, Cimbria Ålborg, og i 48 år var han med i menighedsrådet som kasserer og fællesformand for pastoratet. Ved årsskiftet 2011 blev Niels Åge Fladkjær ny formand for Terndrup og Blenstrup Pensionistforening og er med i en cykelklub med 10 medlemmer, der har cyklet rundt på de fleste danske øer, men i år blev det ikke øer - men Sønderjylland og Tyskland. Niels Åge Fladkjær har altid været udadvendt, han har lune og godt humør og har mange venner. Da han drev landbrug var der en del af medarbejderne, der fik medaljer for lang og tro tjeneste. Ellen og Niels Åge Fladkjær har tre børn, som alle har en uddannelse og er selvstændige.