Gundersted

75 år

Jens Chr. Østergaard, tidligere fabrikant, Aggersundvej 90, Aars, fylder fredag 75 år.

Han er født i Skivum og kom i lære hos smeden i Gundersted og blev færdiguddannet mekaniker hos Frode Christensen i Aars. Efter soldatertiden, som sluttede i Tyskland, købte han smedjen i Gundersted. Her byggede han et værksted til smedjen og drev smede- og autoværksted der i 20 år. I 1974 begyndte han at lave gyllepumper, og fire år senere flyttede virksomheden til Aars i en ny fabriksbygning på 1000 kvm. og skiftede navn til Kimadan. I 1996 afhændes virksomheden, som i mellemtiden var vokset til 5000 kvadratmeter, til Ove Mikkelsen, og Jens Chr. Østergaard kunne nyde sit otium med hustruen Ninna, børn, børnebørn og gode venner af huset. Interessen for at spille golf har Jens Chr. holdt ved lige, og han er ofte at finde på golfbanen i Aars. Endvidere har han haft travlt med at være medbygger på sit sommerhus i Lendrup og har altid et projekt i gang.

Forsiden