Brønderslev

75 år

Julius Kobber, Mølgårdsvej 14, Løkken, fylder onsdag 75 år.

Julius Kobber

Julius Kobber

Julius Kobber, søn af Marius og Johanne Kobber, er vokset op som enebarn på Harald Fischersvej (i dag Nordlysvej) i Løkken. Som ung trådte han ind i familiefirmaet Julius Kristiansen & Søn. Firmaet, som havde til huse i Nørregade, beskæftigede sig ud over fiskeeksport også med produktion af minkfoder og drev minkfarm. I 1958 blev Julius gift med Henny Madsen, Hjørring. De fik to piger og en dreng og kunne for to år siden fejre guldbryllup. Med Henny Kobbers baggrund som uddannet farvehandler åbnede de i begyndelsen af 1970’erne forretningen Kobbers Farvehandel i Løkken og drev den i en årrække, før de flyttede den til Bredgade i Brønderslev. Her valgte de at indgå i kædesamarbejde med Sadolin Farveland, og Julius Kobber var i nogle år formand for kæden. Sideløbende med et langt arbejdsliv har han, som den handyman, han er, selv haft flittig gang i både malerpensel og værktøjskasse. Som pensionist er han stadig en aktiv mand. Udover at have gang i projekter i hus og have er han travlt beskæftiget ved sine computere og er ofte at finde som frivillig medhjælper ved arrangementer på Galleri Munken, hvor han også er bestyrelsesmedlem. De mange somre, hvor Julius Kobber og hustru var travlt beskæftiget med arbejdet, kompenseres der for i dag, hvor de, så snart vejret tillader det, er at finde ved deres badehus på stranden i Løkken. Fødselsdagen fejres med familien.