75 år

¤ Ole Nørring, kammerherre og oberst, fhv. slots- og palæforvalter og fhv. chef for Gardehusarregimentet, fylder mandag 75 år. Ole Nørring kan se tilbage på en tredelt karriere hos Østasiatisk Kompagni, forsvaret og de kongelige slotte. Som titlen antyder har Ole Nørrings karriereforløb ikke været helt almindeligt. Det strækker sig fra en start i Østasiatisk Kompagni via en officerskarriere til forvalter ved de kongelige slotte og palæer i København. Efter en uddannelse i Østasiatisk Kompagni skiftede Ole Nørring spor til Hærens Officerskole. I 1964 blev han kaptajn og fire år senere kunne Ole Nørring skrive major på visitkortet. I 1979 blev Ole Nørring oberstløjtnant og chef for Gardehusarregimentets panserbataljon. Undervejs var der også blevet tid til at gennemgå en generalstabsuddannelse i USA. Efter fem år ved NATO-hovedkvarteret i Kolsås i Norge og en tid som dels oberst og brigadechef i Jylland, dels chef for Gardehusarregimentet sluttede Ole Nørrings militære karriere. Men Ole Nørring var ikke klar til en pensionisttilværelse som 60-årig, og fortsatte arbejdslivet som slots- og palæforvalter, hvor han kunne forene arbejdet med sin interesse for historie, arkitektur og kunst. I de ti år han havde ansvaret for de kongelige slotte, stod han i spidsen for en række store restaureringsopgaver på bl.a. Christiansborg og Christiansborg Slotskirke, hvor Ole Nørring er kirkeværge. /ritzau/