Hjørring

75 år

H.C. Hansen

H.C. Hansen

¤H.C. Hansen, Lundhøjvej 12, Hjørring, fylder mandag 75 år. H.C. Hansen er uddannet ved Hærens Officersskole i 1961 og gjorde efterfølgende tjeneste ved det daværende Sjællandske Ingeniørregiment i Farum. I 1962 blev han udnævnt til premierløjtnant. Han gennemgik senere Ingeniørteknisk kursus ved Forsvarsakademiet og gjorde herefter tjeneste ved Hærens Materielkommando i Hjørring indtil pensioneringen 31. maj 1993. Han blev i 1997 udnævnt til major, i 1982 til oberstløjtnant og til oberst 1. december 1988. Ved Hærens Materielkommando har H.C. Hansen været chef for forvaltningssektionen ved Forsyningsafdelingen, chef for driftssektionen ved Sjællandske Parkområde, næstkommanderende ved Sjællandske Parkområde, chef for vedligeholdelsesafdelingen Hærens Materielkommando og chef for Hærens Forsyningstjeneste. Han blev i 1993 tildelt kommandørkorset af Dannebrogordenen. H.C. Hansen er medlem af Hjørring Y's Mens Club. Han har i to perioder været medlem af menighedsrådet ved Sct. Catharinæ sogn, i første periode som kirkeværge og i den anden periode en tid som formand for rådet.