75 år

2. december 2007 05:00

{ Ole Bang, tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse, fylder i dag 75 år. Det humanitære har fyldt en stor del af arbejdslivet for Ole Bang. Først Mellemfolkeligt Samvirke, siden fulgte Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Kræftens Bekæmpelse. Det var jobbet som direktør i Kræftens Bekæmpelse fra 1981, som gjorde Ole Bangs navn og ansigt kendt. Han kæmpede og følte for sagen, og hans forretningstalent fik foreningens aktiver til at stige fra 87 millioner kroner til 678 millioner. Succesen varede imidlertid ikke ved, for i begyndelsen af 1990¿erne voksede modstanden mod hans ledelsesstil både internt og blandt kræftforskere. Efter flere års pres valgte han i 1994 at træde tilbage som direktør og fik i stedet en stilling som konsulent for internationale spørgsmål, som han arbejdede med frem til 1999. Ole Bang blev i 1952 student fra Metropolitanskolen i København. Efter en tur omkring Landsskatteretten og et revisorfirma begyndte Ole Bang i 1956 som fuldmægtig i Mellemfolkeligt Samvirke og blev senere kontorchef i Dansk Røde Kors og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. I 1965 tiltrådte han en konsulentstilling i Danmarks Sparekasseforening. Siden fulgte en direktørpost i Amtssparekassen for Fyn, hvor han var ansat indtil 1981, da han startede i Kræftens Bekæmpelse. I 1997 blev Ole Bang formand for bestyrelsen for den nye Elsparefonden, som han med succes byggede op helt fra bunden. Han fortsatte som formand indtil 2003. Den økonomuddannede Ole Bang bruger i dag en del af sin tid på at rådgive unge ph.d.-studerende, ligesom iværksættere og ngo¿er ofte har bedt ham om at være sparringspartner på deres projekter. Ole Bang er også historisk interesseret og rejser meget, blandt andet er han tit i Syrien. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...