Thorshøj

75 år

Ove Christensen, Slåenvej 2, Hjørring, fylder fredag 75 år

Ove Christensen

Ove Christensen

.Ved håndboldkampe i Vendiahallen eller i Højene Hallen ser man hyppigt Ove Christensen – enten ivrigt følgende spillet eller travlt beskæftiget med - som han selv ville sige det - at gå til hånde. Det er sådan, de fleste i dag kender den tidligere grosserer i kager og biscuits – og som mange af kendte også ham, da hans røde varebiler med O.C. Kager på siderne kørte Vendsyssel rundt. Kagehandel har Ove Christensen lagt fra sig, men handel ved han stadig meget om, og navnet O.C. hænger ved. Mange i sportsverdenen har da også erfaret, at handelsmanden er god at tage med på råd, når der skal aftales kørsel, købes ind og lægges budget. Ove Christensen blev tiltalt af opgaven, da han blev opfordret til at hjælpe først SHI’s Venner og for en halv snes år siden HF Håndbold. I ham fandt klubberne til gengæld både en kompetent kasserer og en leder, der også gerne gav en hånd, hvor det i øvrigt var tiltrængt. Han kunne og kan stadig både hjælpe og skære igennem. Få ville have troet, at han på sin 75 års fødselsdag fredag stadig ville tage sig af håndbolden i denne fælles klub for SHI og HI. Og da han og fru Ruth besluttede sammen at tage del i fællesskabet i Ældresagen, kunne han heller ikke sige nej til at give en hånd med her. Det førte til en plads i komiteen, hvor han i dag sidder for bordenden som formand. Det var nok ikke det, han forestillede sig, da han som ung i Thorshøj cyklede ind i en handelsuddannelse. Men tag ikke fejl. Han har også selv nydt både det arbejdsomme liv og de aktive år, der er fulgt efter. Fødselsdagen markeres med åbent hus fredag fra kl. 17 i Vendiahallens cafeteria, Hjørring.