Aalborg

75 år

Poul Jo­han­ne­sen

Poul Jo­han­ne­sen

¤Poul Johannesen, tidligere afdelingsleder, Engbovej 8, Skalborg, fylder søndag 75 år. Poul Johannesen nåede at fejre 40 års jubilæum inden for kriminalforsorgen, inden han i 1996 gik på pension. Han tog handelseksamen og var ansat ved Arbejdsformidlingen i fødebyen Ringkøbing og derefter på Bornholm, før han i 1971 kom til Kriminalforsorgen i Aalborg som forsorgsfuldmægtig. Forinden havde han uddannet sig inden for virksomhedsledelse og arbejdspsykologi. I 1983 blev han udnævnt til afdelingsleder og kom til at spille en central rolle ved indførelsen af samfunds-tjenesten i Nordjylland. Poul Johannesen var også blandt de første, der gennemførte en ny overordnet uddannelse for ledere, og han indførte ligeledes som noget nyt den decentrale budgetstyring. Endelig var han også med til at stifte Foreningen af Arbejdsledere. Som mangeårig AaB-fan kom Poul Johannesen i bestyrelsen for AaB¿s Venner, hvor han er kasserer. Han er aktiv i Rotary, hvor han har haft flere bestyrelses- og udvalgsposter, og han er udnævnt til Paul Harris Fellow.