Hørdum

75 år

¤Frode Rottbøll Nielsen, Østerstrandvej 1, Skyum, Thy, fylder lørdag 75 år.

Frode Rottbøll Nielsen

Frode Rottbøll Nielsen

¤Frode Rottbøll Nielsen, Østerstrandvej 1, Skyum, Thy, fylder lørdag 75 år. Anna og Frode Nielsen bosatte sig efter deres bryllup for 51 år siden på et husmandssted i Harring. Her drev de landbrug, og Frode arbejdede også ude som chauffør. Først hos Harring Mørtelværk med kørsel af mørtel, sand og grus. Senere som tankbilchauffør på det dengang eksisterende Andelsmejeri Nyhåb Hørdum. I 1983 solgte parret gården i Harring og købte deres nuværende hjem i Skyum. Her bor de med udsigt over fjorden, hvilket de nyder dagligt. Med jorden bortforpagtet har Frode Nielsen tid og overskud til at dyrke sine fritidsinteresser blandt andet fiskeri. Mange ålemiddage er blevet fortæret hos Anna og Frode. Frode Nielsen er og har gennem tiden været en meget udadvendt person med bl.a. stort engagement i Koldby-Hørdum Idrætsforening. Han følger flittigt klubbens kampe på flere niveauer, da familien er repræsenteret her. Både Anna og Frode er flittige spillere på de nordvestjyske petanquebaner. Til daglig nyder han sit otium sammen med Anna i de smukke omgivelser tæt på fjorden. Deres hjem er åbent og gæstfrit, hvilket mange nyder stor gavn af. Der er altid kaffe på kanden, hvis man kommer forbi. Dagen fejres i hjemmet sammen med hustruen Anna og deres fem børn, svigerbørn, fem børnebørn, familier og venner.