Sindal

75 år

Hans Hartmund, civilingeniør, Lille Melbæk, Horsevadvej 75, Ugilt, Sindal, fylder i dag 75 år. Siden sin værnepligt i flyvevåbnet har Hans Hartmund tjent militæret som civilt ansat. Fra 1961 til 1978 i Flyvematerielkommandoen, fra 1978 som overingeniør i Hærens Materielkommando og fra 1983 som teknisk chef samme sted. I 1993 gik han på pension. Hans Hartmund er student fra Holte Gymnasium og blev i 1959 færdig med uddannelsen som civilingeniør. Siden 1986 har han været fritidslandmand, men ved siden af har han dyrket sin altoverskyggende interesse for orienteringsløb, en interesse som opstod helt tilbage i 1947. Fra 1950 til 1963 dyrkede han orienteringsløb på eliteplan og var flere gange dansk mester. Siden har han dyrket sin passion mere som motionist og er fortsat aktiv løber. Fra 1985 til 1989 var Hans Hartmund formand for Dansk Orienterings-Forbund, og han er i dag aktiv medvirkende, når der skal arrangeres stævner.