Læger

75 år

¤Flemming Herrmann, overlæge, Stenspurvevej 1, Hjørring, fylder torsdag 75 år. I 1960 var han færdiguddannet som læge fra Københavns Universitet. Efter ansættelser ved forskellige sygehuse i Danmark blev han i 1969 overlæge ved lungemedicinsk afdeling på Skive Sygehus. I 1977 blev Flemming Herrmann ansat som overlæge ved lungemedicinsk afdeling på Hjørring Sygehus. Herfra gik han på pension i 1998, da han fyldte 65 år. Efter pensioneringen har Flemming Herrmann imidlertid i tre år vikarieret på lungemedicinsk afdeling på Skive Sygehus og derefter på Holstebro Sygehus, hvor han indtil 2005 fortsatte sit arbejder to dage om ugen på lungemedicinsk dagafsnit. Nu glæder Flemming Herrmann sig over at have mere tid til sin hobby med biler. Han har således to Morris Mino, som han selv vedligeholder. Desuden har han to tilsvarende, som han arbejder på at gøre klar til landevejen. Fødselsdagen fejres med familie og venner.