Tall ships races

75 år

Jørgen Tolstrup Sørensen, ingeniør, Tinglykke 6, Aalborg, fylder mandag 75 år.

Tolstrup Sørensen

Tolstrup Sørensen

Jørgen Tolstrup Sørensen er født i Frederikshavn og voksede op med båd i havnen og blev udlært elektriker. Han blev efter stærkstrøms-ingeniøruddannelse i København i 1960 ansat hos Brix og Kamp i Aalborg, hvor han deltog i elforsyningsopgaver fra Skagen til Esbjerg. I 1964 blev han gift med Kirsten Bendix Matthissen og byggede hus i Gug. Han blev i 1965 ansat ved Aalborg Teknikum og var med til at starte en stærkstrømslinje og med til starten af Teknisk Bibliotek, der senere udviklede sig til Universitetsbiblioteket. Ved Aalborg Universitets start i 1974 var Tolstrup Sørensen som undervisernes tillidsrepræsentant med i integrationen og blev docent på Aalborg Universitet, hvor han har været prodekan ved Det teknisk naturvidenskabelige Fakultet, institutbestyrer for Institut for Energiteknik og har ydet en indsats ved planlægningen af ingeniørstudierne og universitets fysiske udbygning. Forskningsområdet var elektrisk energiforsyning, elektriske transienter og lynbeskyttelse. Tolstrup Sørensen har haft en række tillidsposter i Ingeniør Sammenslutningens repræsentantskab og kredsbestyrelse samt været medlem af bestyrelsen for Danish Electrical Research Institute og er i repræsentant for Elmuseet i Tange. Efter 14 års spejdertid i Det Danske Spejderkorps i Frederikshavn og Aalborg har han i 38 år været med i 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg, hvor han har haft flere ledelsesposter. Såvel den amerikanske udvekslingsorganisation Friendship force og Tall Ships Race har haft bud efter Tolstrups evner for organisation og planlægning. Fotografering og udlandsrejser er en stor interesse, der har medført, at Tolstrup Sørensen allerede i 1978 var i Kina første gang. I dag er Tolstrup flittigt anvendt til at holde lysbilledforedrag om New Zealand, De Vestindiske Øer og Canada. For at kunne forny foredragene har han og hustruen Kirsten planer om rejser i Grønland og Irland. Fødselsdagen fejres sammen med familien.