Aalborg

75 år

Bent Jensen, Solhøjsvej 56B, Gug, fylder lørdag 75 år.

Bent jensen

Bent jensen

Bent er udlært tømrer og tog svendeprøve med sølvmedalje, og efterfølgende studerede han til bygningsingeniør ved Aalborg Teknikum og dimitterede i 1958. Værnepligten blev aftjent over 24 måneder, hvoraf de sidste 12 var som løjtnant ved Jydske Ingeniørregiment i Randers. Ved hjemsendelsen havde han fra efteråret 1960 fået ansættelse i Ingeniørfirmaet Studstrup og Østergaard. Her fik han hurtigt Sygehus Syd i Aalborg som hovedopgave, først som projekterende, og hurtigt efter som tilsynsførende på byggepladsen. I 1971 bad amtet Bent om at overtage stillingen som byggeleder, hvilket han bestred indtil 1981, hvor byggeriet gik i stå. Efter moden overvejelse besluttede Bent at gå aktivt ind i sin hustrus tre guldsmedeforretninger, hvor han fortsat har sit daglige virke. En af forretninger er nu overtaget af en søn, en af en datter og i den ældste forretning på 110 år er en fjerde søn ved at blive kørt i stilling som fjerde generation. Bent Jensen har altid været meget optaget af arbejdet i spejderbevægelsen. I 1941 blev han optaget i Jens Bang, og han er fortsat medlem af Det Danske Spejderkorps. I 1961 blev Bent Jensen optaget af 8. Sct. Georgs Gilde, hvor han gennem årene har bestridt samtlige tillidsposter. Fødselsdagen markeres med brunch lørdag fra kl. 11 hjemme på matriklen.