75 år

¤Inger Dübeck, dragør, professor, dr.jur., fylder søndag 75 år. Inger Dübeck fik som den første kvinde juridisk doktorgrad ved et dansk universitet. Hun har forsket i juraen omkring offentlige arkiver og udgivet flere bøger. Et af arbejdsområderne har været historie, men også personligt har Inger Dübeck skrevet historie. Inger Dübeck fik i 1978 den juridiske doktorgrad. I disputatsen ¿Købekoner og konkurrence¿ endevendte hun kvinders retsstilling gennem historien, og siden er det blevet til en række andre udgivelser præget af engagement og grundighed. I 1960 blev hun jurist fra Københavns Universitet, og dengang var kvinder klart i undertal på studiet. I nogle år underviste hun studerende i København i retshistorie, og derefter blev det universitetet i Århus, som fra 1991 til 1999 fik glæde af hende som professor i person-, familie- og arveret. Til sidst i karrieren vendte hun tilbage til Københavns Universitet som ekstern lektor. Et af de specialer, som Inger Dübeck har opdyrket, er forskning i juraen omkring offentlige arkiver, og hun var fra 1979 til 1992 juridisk konsulent ved Rigsarkivet. Studierne førte til bøgerne ¿Dansk arkivret¿ og ¿Statsmagt og arkiver.¿ For et par år siden fortalte Dübeck, at en del af Rigsarkivets sagsakter er ufuldstændige, fordi nogle ministre tog sager med hjem og glemte at levere dem tilbage. I øvrigt har hun udviklet juraen omkring forholdet mellem på den ene side det enkelte menneskes rettigheder og på den anden retten og pligten til at varetage andres anliggender. Det er bl.a. sket i bogen ¿Personers Rettigheder¿ fra 1997. /ritzau/