EMNER

75 år

¤ Hans Kirchhoff, historiker, Søndermarken 39, Espergærde, fylder torsdag 75 år. Professor Hans Kirchhoff er en Danmarks førende historikere i emnet besættelsestiden. Han har været historielektor på Københavns Universitet fra 1967 til 2004. Og selvom han nu skriver forhenværende foran sin lektortitel, er han stadig aktiv som forfatter udi emnet Danmark og forholdet til Tyskland under besættelsen fra 1940 til 1945. Hans seneste udgivelse er fra i år, hvor han har redigeret "Sådan valgte de - Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid". Hans Kirchhoff manifesterede sig i 1979 som en forsker, der på solid og videnskabelig baggrund tør gå nye veje i opfattelsen af besættelsestiden. Det var, da han skulle forsvare sin doktordisputats om Augustoprøret i 1943. Her langede han især ud efter socialdemokraterne, hvilket betød, at den tidligere udenrigsminister, K.B. Andersen, mødte op til forsvaret rød i hovedet af raseri for at forsvare samarbejdspolitikken og understregede, at et brud med tyskerne hele tiden havde været en del af den socialdemokratiske plan. Det fik Kirchhoff til at gå tilbage i arkiverne og grave beviser frem, som gennemhullede den socialdemokratiske argumentation. Og hele besættelseshistorien måtte skrives om. Siden har han været umulig at komme uden om, når samarbejdspolitik, Holocaust eller andet fra krigstiden har været til diskussion. Det skyldes måske også, at han er en glimrende formidler, så andre end historikere forstår, hvad han mener. Kirchhoff er desuden kendt for at være åben om sine kilder og er af yngre historikere blevet betragtet som en mentor./ritzau/