Militær

75 år

Bruno SChnoor

Bruno SChnoor

¤ Bruno Schnoor, tidligere oberst, Th. Staunings Vej 7, Aalborg, fylder i dag 75 år. Bruno Schnoor er født i Arden, men opvokset i Sønderjylland. Efter studentereksamen blev han indkaldt til fodfolket, og efter sergentskolen kom han til Nr. Uttrup Kaserne. Efter Hærens Officersskole var Bruno Schnoor næstkommanderende og chef for et kompagni ved Sjællandske Trænregiment. I årene 1967-68 var han militærpolitiofficer ved FN-styrken på Cypern. Bruno Schnoor var sagsbehandler i forsvarskommandoen, før han i 1976 kom til Aalborg. I 1988 blev han udnævnt til chef for Jyske Trænregiment og Hærens Træn- og Militærpolitiskole og i 1991 desuden til garnisonskommandant i Aalborg. Som garnisonskommandant i Aalborg var han chef for alle regimenter i Aalborg, som er landets største garnisonsby med Trænregiment og Hærens Logistikskole og tidligere også Dronningens Livregiment. Bruno Schnoor har i årenes løb været medlem af adskillige arbejdsgrupper, bl. a. med henblik på at forme hærens organisation efter den kolde krig. I fritiden er Bruno Schnoor formand for Gug Borgerforening og i arrangementskomiteen for Erhverv Norddanmarks seniorgruppe. Desuden er han formand for Aalborg Garnisons Tarokklub (tarok er et meget gammelt og meget spændende og krævende kortspil). Tidligere har han i en årrække været formand for Gug Boldklub. Han har været næstformand i SIFA og formand i en kortere periode omkring ungdomslegene i 1999 samt i bestyrelsen for Danmarks Trænerskole. Han var med i EU-projektet Lindholm 21 om bæredygtig udvikling, som, da det var afsluttet i år 2000-01, blev overtaget af det rådgivende ingeniørfirma Niras. I 1997 var han næstformand for sejlskibsracet Cutty Sark. Desuden har han været fungerende formand for SIFA og ansvarlig for ungdomslegene i Aalborg i 1997. I nogle år var han bestyrelsesformand for Gigantium hallen. Bruno Schnoor forlod forsvaret i forbindelse med sin 60 års fødselsdag. Fødselsdagen markeres sammen med familien.