Farsø

75 år

Anne Lise Sørensen, Mortensgade 14, Farsø, fylder torsdag 75 år.