Frederikshavn

75 år

Bent Licht, Midtpunkt 56, Frederikshavn, fylder i dag 75 år.

Bent Licht

Bent Licht

Bent Licht må betragtes som sportens mand. Efter han i 1953 meldte sig ind i F.f.I.s Atletikafdeling, har han været aktiv på mange områder. I begyndelsen af 1980'erne blev han formand for F.f.I.s svømmere, en post han havde i 11 år. Derefter kom han i F.f.I.s hovedbestyrelse. I 1998 blev han formand for bryderne. I kraft af de mange poster kom han også med i mange udvalg indenfor sporten. Nu er Bent Licht gået på nedtrapning og har kun et konsulentjob for bryderne. Han er uddannet bankmand og arbejdede som sådan, indtil han gik på efterløn fra sit job i Egnsbank Nord i Bangsbostrand. En følge af bankarbejdet blev at han var på banen i 14 år for F.f.I.s Forårsmarked, et arbejde han ser tilbage på med glæde. En del af fritiden bruges på golfbanen. I Frederikshavn Boligforening har Bent Licht et formandsjob i afdeling Midtpunkt, hvor afdelingen nyder godt af hans store indsigt og rolige væsen.