Patienter

75 år

¤Gunnar Schiøler, fhv. overlæge, Jagtvejen 208, København, fylder onsdag 75 år. I begyndelsen af 1990'erne fik mindst 460 hoftepatienter indopereret knoglecementen "Bone Loc" - som efterfølgende viste sig at smuldre og give store gener for patienterne. Derfor krævede Patientforeningen i 1996 overlæge Gunnar Schiøler fra Sundhedsstyrelsen fyret, fordi de mente, at han som tilsynschef var ansvarlig for godkendelsen af "Bone Loc". Sagen er siden blevet afsluttet med erstatninger til patienterne og en frikendelse af Sundhedsstyrelsen for yderligere ansvar ved en landsretssag i 2004. Patientforeningens krav om fyring blev afvist, og Schiøler fortsatte efter sagen i Sundhedsstyrelsen som leder af styrelsens 6. afdeling, hvorunder blandt andet medicinalstatistikken hører. Fødselaren nåede to gange at være konstitueret medicinaldirektør i Sundhedsstyrelsen. Første gang i 1995, da den hidtidige direktør Palle Juul-Jensen gik af efter længere tids strid i styrelsen. Anden gang i 2000, da Einar Krag forlod jobbet på grund af sygdom. Gunnar Schiøler er student fra Katedralskolen i Roskilde i 1953 og medicinsk eksamen i 1965 fra Københavns Universitet. Herefter var han reservelæge på en række hospitaler i København og i Sverige, indtil han i 1976 blev konsulent i Sundhedsstyrelsen og allerede året efter blev overlæge samme sted. /ritzau/