Dokkedal

75 år

Verner Kragelund Pedersen

Verner Kragelund Pedersen

Verner Kragelund Pedersen, Søren Juuls Vej 1, Mou, fylder lørdag 75 år. Verner Kragelund Pedersen er født og opvokset på Klatrup mellem Egense og Dokkedal. Han kom allerede som niårig ud at tjene som karl på et par af de lokale gårde i området og var indenfor landbrugsfaget, indtil han tog til Slagelse for at aftjene sin værnepligt. Tilbagevendt fra kongens klæ¿r blev han i 1957 gift med Sigrid, og de boede først på Klatrup og senere i Dokkedal, inden de i 1961 flyttede til Mou. I sin tid på arbejdsmarkedet har han, uanset hvilke stillinger han var ansat i, altid sat en ære i at være hårdtarbejdende og udføre sit hverv med loyalitet og ærekærhed, hvilken gennem mange år bl.a. blev til gavn for Aalborg Værft, Spænd-Beton, Sondrup-Bach samt murer og entreprenør Johannes Haase. Verner Kragelund Pedersens efterhånden livslange interesse for sport har skabt talrige venskaber og bekendtskaber i hans tilværelse. Han har både som formand og som menigt bestyrelsesmedlem samt aktiv spiller og fodboldtræner for idrætsforeningerne i skiftevis Egense, Dokkedal og ikke mindst Mou sat sit præg på foreningslivets udvikling i lokalsamfundet. Endvidere har hans engagement som kampfordeler, kursus- og stævneleder samt afdelingsformand under ØHG med årene resulteret i følgende meritter: Han er æresmedlem af det daværende ØHG (Østhimmerlands gymnastikforening, i dag DDGI), æresmedlem af Mou Idrætsforening, medstifter og æresmedlem af MIF Støtteforening, tildelt Helna Jensens mindepokal, Sparekassens idrætslederpris samt JBU¿s guldnål for lang og tro tjeneste. Fødselsdagen fejres med morgenkaffe i MIF¿s klubhus, Ny Høstemarksvej 28, lørdag kl. 10 for familie, venner og bekendte.