Gjøl

75 år

¤Julie Kjærgård Christensen, Limfjordsgade 38, Gjøl, fylder tirsdag 75.