Medievirksomhed

75 år

Martin Rytter, gårdejer, Torderupvej 29, Gunderup ved Gistrup, fylder mandag 75 år.

martin rytter

martin rytter

Martin Rytter har i mere end 45 år drevet Dannerupgaard i Gunderup og var i en årrække særdeles aktiv i en lang række af landbrugets organisationer. I Aalborg Amts Landboforening blev han betroet en lang række opgaver, og han var i front, når de store dyrskuer skulle tilrettelægges og afvikles. Dannerupgaard er Martin Rytters livsværk, men i 1996 valgte han at sætte køerne ud, og bedriften består nu af fedesvin samt jordbrug. Han lagde i mange år at stort arbejde i Venstre, det daværende Nordjysk Slagteri nu Danish Crown, og i repræsentantskabet i Spar Nord. Hans indsats inden for landbrugets organisationer gjorde, at der blev kaldt på ham, da der i 1986 blev lagt op til et monopolbrud i medieverdenen. TV2 skulle etableres med regionale tv-stationer, men det var helt åbent, hvor mange regioner Danmark på tv-fronten skulle inddeles i. I Nordjylland blev der nedsat et arbejdsudvalg med Martin Rytter som formand, der fik til opgave at skaffe Nordjylland en regional tv-station. Martin Rytter formåede at arbejde tværpolitisk. Han fik en god dialog i gang med daværende kulturminister H. P. Clausen og fik ham overbevist om, at Nordjylland var tilstrækkelig stor til at have egen regional tv-station – TV2/Nord. Helt naturligt blev han også TV2/Nords første bestyrelsesformand – en post, han bestred frem til 1995. Sideløbende var han aktiv i TV2/Nord både med hensyn til stationens støtteforening og i andre mediesammenhænge. Og han var visionær, når det gjaldt om at bringe TV2/Nord i front på en lang række områder. Martin Rytter havde et stærkt netværk og havde bl.a. plads i lokalråd under Spar Nord og Nykredit. Der er trappet betydeligt ned på tillidshverv, men han er fortsat aktiv i Odd Fellow Ordenen i loge Hans Tausen, ligesom han bruger tid på jagt. Fritid med familien deles på Dannerupgaard og i sommerhuset ved Vesterhavet.