75 år

Karen Margrethe Haldrup Jensen, Løgstør, fylder i dag 75 år.

Karen Margrethe Jensen

Karen Margrethe Jensen

Karen Margrethe er opvokset på Enggården i Mjallerup ved Løgstør. I 1954 blev hun gift med Svend, og de købte Ny Gårdstedgård ved Vilsted, som de drev med kvæg- og svineavl og senere svine- og planteavl i over 40 år, indtil de i 1996 solgte jorden til en svigersøn. Som hjemmegående husmor var det især Karen Margrethe, der tog sig af hus og have og deres seks børn. Hun har i en periode også været dagplejemor og velvilligt passet de 12 børnebørn, når der var behov for det. I dag er hun også oldemor til to, og hun følger altid meget interesseret med i deres liv I 1997 fik Svend en blodprop i hjernen. Det vendte op og ned på deres tilværelse. Men Karen Margrethe og Svend tog kampen op. Hun har været en stor støtte og hjælp for ham i genoptræningen, og i det hele taget i hverdagen. De blev boende på gården, indtil de i 2007 solgte bygningerne og flyttede til Løgstør. Det har været lidt af en omvæltning at vænne sig til bylivet. Hele livet har musik fyldt Karen Margrethes hverdag. Hun behersker flittigt både klaver og violin. I flere år spillede hun klaver til motionsgymnastik i Løgstør. I de senere år har hun dyrket violinspil, og hun har været med til at holde liv i Ranum Privat Orkester. Karen Margrethe og Svend vil gerne holde sig i form, så de går begge til gymnastik og cykler gerne en tur i oplandet eller går en tur med hunden. Dagen fejres med hele familien samlet.