Trafikulykker

75 år

Edgar Christensen

Edgar Christensen

Edgar Christensen, organist, tidligere 1. viceborgmester i Aalborg, Blegkilde Allé 59, Aalborg, fylder tirsdag 75 år. Edgar Christensen kom som toårig med sine forældre til Aalborg. Som 14-årig kom han i lære som skrædder hos sin far. Efter endt læretid kom han på Hadsten Højskole for at lære bl.a. tilskæring og bogføring og aflagde svendeprøve som skrædder. I 1951 blev Edgar Christensen indkaldt til Jysk Telegrafregiment i Århus og uddannet radiotelegrafist og han blev udstationeret som stationsleder ved radio/telegrafen i Søgaardlejren i Sønderjylland. Her blev han også leder af et 10 mand stort orkester. Efter hjemkomsten til Aalborg fik han arbejde som skræddersvend i Hjallerup og Aalborg. I 1954 startede han som musiker på den gamle restaurant Håbet i Aalborg og blev senere professionel musiker. Det blev til en lang karriere i udlandet - Finland, Norge, Sverige og Tyskland - men også med mange engagementer i Danmark. I Sverige traf han den svenske sangerinde Gull-Maj, og de blev gift i 1966. I mange år spillede de sammen som kvartet i Norge, Sverige og Danmark. I 1968 flyttede de til Aalborg og startede orkestret Edgars Party Band og turnerede rundt i Danmark. De fik datteren Martina i 1968. Martina døde ved en trafikulykke i 1984. I 1998 døde Gull-Maj. Edgar Christensen blev i 1986 valgt til Aalborg Byråd for Socialdemokratiet. I 1990 blev han formand for socialudvalget og i 1994 formand for skole- og kulturudvalget. I 1998 blev han 1. viceborgmester i Aalborg og var fra 2002 til 2007 1. stedfortræder for Socialdemokratiet. Han er i dag æresmedlem af Socialdemokratiet. Edgar Christensen, der fra 1988 til 1998 var formand for Dansk Musiker Forbund i Aalborg, har taget kirkeorganisteksamen og arbejdede i 10 år som kirkeorganist, de sidste syv år i Biersted Kirke. Han nyder nu sin pensionisttilværelse med at spille bridge flere gange om ugen sammen med kæresten Lilian, skydning i Det Broderlige Skydeselskab af 431 og bowling i Optimisterne. Fødselsdagen fejres med åbent hus i fælleslokalerne på Blegkilde Allé 59 i Aalborg tirsdag kl. 13-17.