Hospitaler

75 år

Else Bak Andersen, fhv. operationssygeplejerske, Baldersvej 37, Brønderslev, fylder i dag 75 år.

Else bak Andersen

Else bak Andersen

Else Bak Andersen er fra Slettestrand og blev i 1957 uddannet sygeplejerske fra Fjerritslev og Nykøbing Mors sygehuse. Efter et kort ophold som sygeplejerske ved det daværende Statshospital i Viborg gik turen til Odense Sygehus, hvor hun arbejdede indtil 1960. I 1960 valgte hun at flytte tilbage til det nordjyske til en stilling som operationssygeplejerske på Brønderslev Sygehus, hvor hun virkede på Afd. OP i 31 år indtil lukning af Kirurgisk afsnit i 1991. Efterfølgende sikrede hun, at flere af de bedste operationslejer og nyeste oprationsudstyr fra Brønderslev Sygehus fulgte med hende til Kirurgisk afdeling på Dronninglund Sygehus, hvor hun afsluttede sit fuldtidsarbejdsliv i 1997. Arbejdet og det faglige engagement har altid fyldt meget i Else Bak Andersens lange karriere som operationssygeplejerske, hvorfor hun også erfarede, at fuldtidsefterløn ikke dækkede hendes behov for faglig udvikling, og som konsekvens heraf valgte hun at tage et job som sygeplejerskeafløser på Psykiatrisk Plejehjem Hedebo i Brønderslev, indtil hun gik på pension i en alder af 69 år. Tilværelsen som pensionist bliver i dag udnyttet optimalt med daglige trave-, cykle- og svømmeture, ligesom hun for fire år siden fandt stor interesse i seniordans, som hun i dag dyrker på højt niveau. I en alder af 74 år valgte hun at påbegynde instruktøruddannelsen i seniordans, hvor hun kun mangler et modul for at være fuldt certificeret instruktør. I de seneste to år har hun desuden været medlem af kredsbestyrelsen for Seniordans Vendsyssel. Else Bak Andersen har i 45 år været gift med Arne Bak Andersen og har tre sønner med tilhørende svigerdøtre henholdsvis bosiddende i Brønderslev, Vodskov og Nærum og seks børnebørn i alderen 2-18 år. Fødselsdagen fejres med 26 gode veninder, naboer og tidligere kolleger på hjemadressen i Brønderslev.