Aalborg

75 år

Palle Thoft-Christensen

Palle Thoft-Christensen

¤Palle Thoft-Christensen, professor Emeritus, Evasvej 18, Aalborg, fylder mandag 75 år. Han blev civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole (nu DTU) i 1960 og erhvervede sin ph.d.-grad samme sted i 1963. Derefter arbejde han i et år som forskningsmedarbejder ved Brown University i USA og blev i 1964 adjunkt ved DTU. I 1966 blev Palle Thoft-Christensen ingeniørdocent ved ingeniørakademiets bygningsafdeling i Aalborg, som i 1974 blev en del af Aalborg Universitet. Han var leder af Institut for Bygningsteknik i 15 år. Han har været involveret i et stort antal faglige aktiviteter både internationalt og nationalt, og han har skrevet en lang række teknisk-videnskabelige artikler og bøger og har udgivet flere lærebøger. Han har været vejleder for et stort antal ph.d. studerende. Palle Thoft-Christensen har været leder af adskillige internationale konferencer inden for sine fagområder. De primære forskningsområder er pålidelighed, optimering af bærende konstruktioner samt kontrol af broers sikkerhed og vedligeholdelse. Han har været gæsteprofessor ved adskillige universiteter, bl.a. i Japan, Kina, England, USA, Italien, Korea og Polen. Han har desuden deltaget i forskellige organisationer, bl.a. IFIP (International Federation for Information Processing), hvor han i en årrække havde formandsposter. Palle Thoft-Christensen har modtaget professor Ostenfelds guldmedalje og IFIP's sølvmedalje. I 1999 blev han udnævnt til ærespræsident af International Association for Bridge Maintenance and Safety. Han blev desuden i 1984 Ridder af Dannebrog. Han blev professor emeritus ved Aalborg Universitet i 2003 og er fortsat aktiv med international forskning.