Hørmested

75 år

¤Karl Ejner Jensen, Ø. Lie, Tårs, fylder lørdag 75 år. Karl Ejner Jensen er født på Sønder Hammerholt i Hørmested. Han havde efter endt skolegang flere pladser på hjemegnens større gårde. Noget han var kendt for i sine ungdomsår var roehakning, og hans hurtighed og akkuratesse på dette område kendetegnede ham senere på hans egen gård. Når man så en støvsky på Ø. Lies marker, så var Karl Ejner selv ude at hakke roer. Karl Ejner købte Ø. Lie i 1960, og i dag hører der ca. 80 tdr. land jord til gården. Straks efter købet begyndte han at forandre på bygningerne, og der er gennem årene sket en kolossal udvikling på Ø. Lie. Først blev der bygget ny kostald, siden ny kviestald og derefter nyt stuehus og stor fouragelade til ensilage og roer. Sidste nyt er bygningen af et nyt maskinhus. Ø. Lies besætning var en gammel sdm stambesætning, som gik mange år tilbage. Besætningen var på 120 kreaturer, indtil dyrene blev solgt for ca. fire år siden. Grisene blev solgt for to år siden og i dag driver Karl Ejner jorden med planteavl. For en del år siden købte Karl Ejner Jensen en rendegraver og begyndte at dræne gårdens mange engarealer. De folk, der gennem årene har haft deres arbejde på gården, har fået en god lærdom om landbrug. Kendetegnende for ham er hans rolige og altid hjælpsomme væremåde og gode humør. Han er en gæstfri nabo og ingen går forgæves efter hjælp. Offentlige hverv har han aldrig tragtet efter på trods af sine meninger om landbrugspolitik og det øvrige samfunds problemer, men han følger godt med i, hvad der sker på landsplan og lokalt. Karl Ejner Jensen er ikke hjemme på fødselsdagen.