Trafikulykker

75-årig utilfreds med fartbøde

Nægter at have kørt 65 km/t i Halvrimmen - idømt bøde på 1500 kroner

BROVST: En 75-årig mand fra Brovst er ved retten i Fjerritslev idømt en bøde på 1500 kroner for at have kørt 65 km/t på Aalborgvej i Halvrimmen, hvor den tilladte hastighed kun er 50 km/t. Tiltalte ønskede ikke at sidde ned i retten: - Jeg vil have lov til at forsvare mig, og det gør jeg bedst stående, sagde han. - Jeg har aldrig kørt over 50 km/t i bymæssig bebyggelse. Jeg kiggede godt nok ikke på speedometeret, men jeg kender bilens lyd og ved, hvor stærkt jeg kører, forklarede den 75-årige, der var meget utilfreds med politiets optræden på stedet. Efter hans forklaring skulle han holde tilbage, fordi en forankørende bil skulle svinge til venstre. - Pludselig kom politimanden farende ud som en anden balletdanser. Hvis jeg som påstået havde kørt med 65 km/t, kunne jeg have kørt ham ned. Hvis han så havde været til at tale med, havde vi ikke stået her i dag, sagde tiltalte, der efterfølgende var taget til politigården i Aalborg for at se bevismaterialet. Den politiassistent, der havde foretaget lasermålingen, var indkaldt som vidne, og efter hans forklaring var der ingen tvivl om, at målingen var foretaget korrekt, og at det var tiltaltes bil, der var målt på. Det lagde dommeren til grund for at idømme den takstmæssige bøde på 1500 kroner. Bøden har en forvandlingsstraf på seks dages fængsel, hvis den ikke betales eller ikke kan inddrives. Tiltalte syntes, at det var groft nok, at han kunne risikere at komme i fængsel for noget, han ikke havde gjort og luftede tanken om at gå til pressen. På grund af bødens størrelse kan dommen ikke umiddelbart ankes. Men når den utilfredse bruger af retssystemet om nogle dage modtaget dommen på skrift, vil der være vedlagt en anvisning på, hvordan han skal forholde sig, hvis han alligevel vil søge procesbevillingsnævnet om mulighed for at anke til højere retsinstans. nca