EMNER

75 års jubilæum fejres til sommer

{ KIRKETERP: Byrsted-Hjeds Idrætsforening og BHI’s Venner holder ordinær generalforsamling mandag aften 29. januar i Klubhuset i Kirketerp, hvor man blandt andet skal tale om foreningens 75 års jubilæum til sommer. Idrætsforeningens bestyrelse vil også gerne have ideer til nye aktiviteter. Foreningen har mange børnemedlemmer, og her håber man på, at mange forældre gerne vil bakke op og møde frem til generalforsamlingen.