75 festede for den gamle børnehave

Jubilar med usikker fremtid

Børnepasning 30. september 2002 08:00

HIRTSHALS: Fremtiden er usikker for Røde Kors-børnehaven Krabbely på grund af faldende børnetal. Lørdag var der dog feststemning blandt de 75 børn og voksne, der deltog i institutionens festdag i anledning af 40 års-dagen. Festlighederne foregik i Ulvkærskolens aula, hvor en tidligere ansat pædagog, Hanne Søgaard, fik børnene til at lege gamle sanglege, og bagefter sørgede et par spillemænd, Knud Aage Hansen og Jørgen Olsen, for den musikalske underholdning. - Det er først og fremmest børnenes dag, men vi holdt også festen for at få forældrene rykket lidt sammen omkring det, der foregår i børnehaven, sagde Alice Petersen ved afslutningen af den forsinkede middag i aulaen - maden ankom tre kvarter for sent, og i ventetiden blev legepladsen uden for taget i anvendelse. Tiltrukket af målsætning Alice Petersen har været Børnehaven Krabbelys leder i de sidste ni år, og hun er den sjette i rækken af ledere. Hun søgte jobbet efter at have været fællestillidskvinde for pædagogerne i Skagen Kommune. - Jeg blev tiltrukket af den overordnede målsætning, som Hirtshals Kommune havde formuleret for de 0-17 årige, og det er min oplevelse, at man kan have stor indflydelse på tingene, hvis man vil, oplyste hun. Således glædede Alice Petersen sig over, at kommunen er i gang med at lave en læringsplan for de 0-6 årige, hvor der sættes fokus på tre elementer sprog og begrebsdannelse motorik den sociale dimension. - Det bliver en udfordring for os, mente hun. Der er allerede sket en del i den tid, hvor Alice Petersen har trukket i trådene for at give de nu 35 børnehavebørn og syv ansatte en god og inspirende hverdag. - I gamle dage var børnene delt op i grupper. De er opløst, og børnene har alle en primær pædagog, og hver pædagog er ansvarlig for en lille gruppe børn. Vi lever i en travl tid, og vi vil gerne skabe muligheder for fordybelse for børnene. Det kan der ske meget af i små grupper på tre, fire stykker, forklarede Krabbelys nuværende leder. Humanitær opgave Institutionen er den ældste i Hirtshals Kommune. Røde Kors tog for 40 år siden initiativ til dannelsen af børnehaven med hjemsted i Vestergade 25, fordi man så det som en humanitær opgave at få pasning af børnene, når et stigende antal kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. For en snes år siden blev børnehaven gjort til en selvejende institution med driftsoverenskomst med kommunen, men Røde Kors udpeger stadig to medlemmer til forældrebestyrelsen, lige som organisationen også sidder på formandsposten. I april måned besluttede byrådet at nedlægge en anden børnehave med rødder i Røde Kors, nemlig Børnehaven Græsvangen, hvorefter organisationen stod tilbage med tomme bygninger. Sidenhen er lejeaftalen i Vestergade blevet opsagt, og måske bliver Børnehaven Krabbely en kommunal institution med en lejekontrakt med Røde Kors for leje af bygningerne på uændrede, økonomiske vilkår. - Lejemålet er opsagt pr. 1. januar, men vi ved endnu ikke, om vi får en langtidskontrakt med kommunen, eller om børnehaven lukkes, fordi der ikke længere er så mange børn i kommunen, der skal passes, sagde Mette Svane fra Røde Kors, der som formand for bestyrelsen deltog i festligholdelsen af jubilæet. Faglig stolthed En af forældrenes repræsentanter, Anne Kamp, understregede, at Røde Kors Børnehaven Krabbely er en rigtig god børnehave. - Personalet har en faglig stolthed, og jeg kunne tydeligt mærke, hvilken forskel der blev på min datter, da hun kom fra dagpleje til børnehaven. I min tid i forældrebestyrelsen har jeg været med til at gennemføre, at børnene er med til at lave frokost hver dag i stedet for, at de skulle have madpakke med. De bliver mere bevidste om sund kost, erklærede hun. 1. oktober markeres jubilæet om formiddagen i institutionen, hvor børnene vil blive budt på kagemand og underholdning af en tryllekunstner. Om eftermiddagen er der åbent hus, og Mette Svane opfordrer til, at mange tidligere ansatte, børn og forældre lægger vejen omkring Vestergade 25, hvor der også vil være en udstilling med billeder fra de 40 år med børnehaven.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...