EMNER

75 medlemmer er for lidt

{ KONGERSLEV: De omkring 1300 indbyggere i Kongerslev er alle inviteret i byens skole i aften til en snak om Kongerslev Borgerforenings fremtid. Foreningen trækker det store læs i forbindelse med byens hestemarked. Fester i anledning af jul, fastelavn og sankthans er andre faste programpunkter i foreningens aktivitetsprogram. Men Kongerslev Borgerforening tæller kun 75 medlemmer, og det er - ifølge bestyrelsen - for få i forhold til antallet af husstande. - Det er både nemmere og mere fornøjeligt at være mange om arbejdet og med nye medlemmer kunne der også komme flere kræfter og nye idéer til tiltag i byen fra foreningens side, lyder det fra bestyrelsens side. Som det nyeste er Kongerslev Borgerforening blevet lidt mere til det kulturelle. Hen over vinteren holdes tre foredragsaftener. Første gæstefortæller kommer i november - og det er Peter Geisling fra tv- programmet Lægens Bord. brula