750 anbragte børns skæbne kortlægges

Rapport om risikofaktorer, skoleliv og netværk for årgang 1995 på vej

Socialpolitik 27. februar 2003 07:00

KØBENHAVN: I Danmark er 12.000 børn af forskellige sociale grunde anbragt uden for hjemmet, og Socialforskningsinstituttet spotter nu 750 af disse børn for at lave en grundig rapport om deres skæbne. Formålet er at danne et billede af de gode og dårlige påvirkninger, børnene kommer ud for - og af de effekter, påvirkningerne har på børnene. De 750 børn, der skal medvirke i undersøgelsen er de 7-8-årige, der blev født i 1995 og nu er anbragt uden for hjemmet. Når det lige er årgang 1995, der er udvalgt, skyldes det, at Socialforskningsinstituttet i forvejen er ved at lave en større generel forløbsundersøgelse af alle danske børn fra 1995. Denne undersøgelse skal så virke som "kontrolgruppe" for den aktuelle analyse af de 750 anbragte børn. - Der findes meget få undersøgelser af denne type, der fra et givet tidspunkt følger barnet livet igennem, siger leder af projektet, seniorforsker Tine Egelund, til nyhedsmagasinet Danske Kommuner. - Man vil jo som forsker gerne have, at indsatsen over for de børn er så god og effektiv som muligt. Men indtil videre har man ikke vidst ret meget om konsekvenserne, siger seniorforskeren. Undersøgelsen falder i tre dele, der laves et stort personligt interview med indehaverne af forældremyndigheden, der laves et spørgeskema til anbringelsesstedet og endnu et til socialforvaltningen. På den måde får forskerne et billede af barnets situation lige nu, så der kan sammenlignes ved senere indsamling af data. Den første rapport fra undersøgelsen forventes at være klar i forsommeren 2004.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...