76-årig føler sig svigtet af rådmand

Kai Brix Larsen mener, at hans ejendom bliver pålagt nogle restriktioner i forbindelse med byfornyelse, men rådmanden afviser kritikken

AALBORG:76-årige Kai Brix Larsen har fået forstyrret sin pensionisttilværelse. Han føler sig svigtet af kommunens tekniske rådmand Henrik Thomsen (SF) i en sag om byfornyelse af nogle friarealer i vestbyen. Kai Brix Larsen ejer ejendommene Reberbanesgade 32 og Knudsgade 3. Han har frabedt sig, at hans ejendom skal berøres af et byfornyelseprojekt i karreen. Kai Brix Larsen henviser bl.a. til et brev fra Henrik Thomsen fra 26. august 2003, der bare er ét brev i en længere brevveksling mellem de to parter. I brevet står der, at man har forstået, at Kai Brix Larsen ikke ønsker at få udført de arbejder, der er beskrevet i byfornyelsesbeslutningen, og at han ikke ønsker at deltage i drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for det nye fælles friareal samt at han fortsat selv vedligeholder arealerne på sin ejendom. Brevet afsluttes med, at rådmanden skriver, at han betragter sagen som afsluttet. Efter at have modtaget brevet, anser Kai Brix Larsen sagen som afsluttet, men 15. november 2004 får han et nyt brev fra rådmanden, hvor der står, at det må bero på en fejl, når Kai Brix Larsen konkluderer, at hans ejendom som helhed er undtaget fra byfornyelsen. Rådmanden skriver også i brevet, at han tidligere har tilkendegivet overfor Kai Brix Larsen, at han kunne undgå at deltage i anlægget i af det nye friareal, men i henhold til byfornyelseslovens regler er det ejerlauget, der træffer beslutning om Kai Brix Larsen kan opkræves fællesudgifter til drift- og vedligeholdelse af arealerne, eller om han selv kan vedligeholde egne arealer. Ejerlauget for karré 1 i vestbyen stiftes på et møde på tirsdag. Kai Brix Larsen undrer sig over sagen, og at han efter hans egen mening samt fagfolk, han har konsulteret, alligevel får sit friareal belagt med restriktioner. - Jeg er utilfreds med, at jeg bliver inddraget i sagen, når Henrik Thomsen har afsluttet sagen, siger han. P-bøvl Sagen går Kai Brix Larsen på, fordi han føler, at han ikke længere kan bestemme over sin egen ejendom. - Det er et indgreb i min personlige frihed, hvis de kommer og lægger restriktioner på min grund. Restriktionerne betyder bl.a. ifølge Kai Brix Larsen, at han ikke må parkere i gården foran sine garager. Kai Brix Larsens venner får normalt lov til at parkere deres biler i gården, når de skal på det nærliggende Aalborg Sygehus Nord, men det må de heller ikke længere. - Jeg skal også have min hund aflivet, den må ikke færdes på fællesrealerne. Der er ikke værksted i garagerne længere, men Kai Brix Larsen går og pusler med sine egne biler. - Når vi bliver pensionister, så skal vi have en hobby, og jeg har altid været glad for at have min hobby med biler. Ønsker fred Faderen drev værksted her i 40 år, og Kai Brix Larsen har stået for garagerne i næsten lige så mange år. Der er ikke værksted i garagerne længere, men Kai Brix Larsen går og pusler med sine egne biler. - Det betyder, at jeg ikke kan bruge friarealerne til det, som de skal bruges til, siger han. Den 76-årige ønsker sagen afsluttet, så han kan nyde pensionisttilværelsen. - Jeg vil gerne have lov til at have min pensionisttilværelse i fred og ikke plages af det her af kommunen, siger han. Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) kender udemærket godt Kai Brix Larsen. Han mener, at han har udvist stor velvilje over den 76-årige pensionist og strakt sig så langt, som han kunne. Samtidig forstår han ikke kritkken fra Kai Brix Larsen, fordi han ikke mener, at den 76-årige bliver pålagt nogen restriktioner. Kai Brix Larsen må ifølge rådmanden bl.a. godt lufte hunden, og han må godt parkere foran sine garager. - Han bliver ikke pålagt noget her og nu, men det kan han komme til den dag, han ikke ejer ejendommen, siger Henrik Thomsen. Desuden bliver Kai Brix Larsens ikke berørt af byfornyelsen, som den 76-årige selv har ønsket. - Der bliver ikke lavet et stykke arbejde på Kai Brix Larsens grund, så lang tid, han ejer grunden. Han forstår iøvrigt ikke, hvorfor Kai Brix Larsen ikke vil have arealerne med under byfornyelsen, da det efter rådmandens opfattelse kunne være med til at hæve værdien på Kai Brix Larsens ejendom. Henrik Thomsen slår fast, at han har gjort alt, hvad han overhovedet kunne i sagen. Men efter rådmandens opfattelse har Kai Brix Larsen hver eneste gang, parterne er nået til enighed, fundet andre ting, som han ikke var tilfreds med. - Utak er verdens løn, jeg har prøvet at hjælpe en mand så godt, jeg kunne, men han er stadig utilfreds