78 almene boliger på Trælastens grund

Første etape af boligbyggeri til cirka 80 mio. kroner klar til indflytning i foråret 2005

SÆBY:Boligforeningen af 1942 kommer snart til at råde over 78 boliger mere i Sæby Midtby. Denne gang skal der bygges almene boliger på Sæby Trælasthandels grund på Chr. Pedersensvej. Fra flere af lejlighederne vil der være havkig. Byggeriet opføres af entreprenør Arne Andersen, Vrå, der også byggede Sæbys nye plejehjem, Rosengården. Når første etape af det store byggeri er opført og klar til indflytning i foråret 2005, køber boligforeningen boligerne som nøglefærdigt projekt. Pris: Op mod 80 mio. kroner. - Arne Andersen har fremlagt et virkelig flot projekt. Vi kan ikke gøre det billigere eller bedre selv. Derfor er der ingen grund til, at vi begynder at projektere og tegne et byggeri. Det er lettere for alle parter, at vi køber Arne Andersens projekt nøglefærdigt, siger forretningsfører Kim Madsen fra boligforeningen. Røde mursten Byggeriet skal om oplyst opføres på trælastens 5.903 kvadratmeter store grund i to etaper. Opførelsen af første etape begynder i foråret 2004, mens anden etape kommer et år senere. Der skal opføres et samlet etageareal inklusiv kælder på 6.988 kvadratmeter. Der vil blive 50 tre-værelses lejligheder og 28 to-værelses lejligheder. Enkelte af lejligheder vil blive på 103 kvadratmeter, men ellers opføres boliger på henholdsvis 86 og 74 kvadratmeter. Byggeriet opføres i røde mursten med betontagsten. Dele af murværket vandskurres. Døre og vinduer bliver af træ og aluminium. Huslejen for de mindste lejligheder bliver knap 5.000 kroner om måneden, mens de store kommer til at koste cirka 5.500 i månedlig leje. Byggeriet bliver i tre etager og forsynes med to elevatorer. Byggeriet kommer til at bestå af to L-formede ejendomme. Der etableres et stort gårdhavemiljø med buske, træer og legeplads, og samtidig anlægges i alt 78 p-pladsen nord, øst og syv for bygningskomplekset. - Der vil ske en mærkbar visuel ændring af gaden. Efter vores opfattelse får vi et smukt bymiljø og et flot vejforløb. Det er meget anderledes end det bymiljø, vi har været vant til i årevis, så vi skal vænne os til det. Men der vil være tale om en klar kvalitets-forbedering af midtbyen, siger Kim Madsen. dække behov I boligforeningen mener man, at det kommende byggeri vil harmonere med det eksisterende byggeri i Grønnegade og Chr. Pedersensvej. Samtidig vil de mange nye boliger automatisk sikre, at der bliver mere liv i Sæby midtby. Det er almindelig kendt, at boligforeningen har en lang venteliste. En del af de ældre på listen ønsker at bo i midtbyen, men har samtidig et krav om elevatorer. - Det har vi ikke før kunnet leve op til. Men det kan vi, når byggeriet er opført. Dermed vil vi kunne dække et stort behov. Samtidig mener vi, at nybyggeriet vil kunne tiltrække mange, der p.t. ikke står på vores venteliste. Også unge mennesker, siger Kim Madsen. Han fortæller, at der fra de to øverste etager vil være flot udsigt over byen. Derfor vil der være altaner mod nord, syd og øst. Fra de østlige altaner vil der være hav-kig. Lokalplanen for det kommende byggeri er p.t. under udarbejdelse. Det er afgørende, at der tillades byggeri i tre etager. Det er p.t. ikke muligt. Kim Madsen understreger dog, at den nuværende lokalplans afsnit om max-højde på byggeri vil være den samme, nemlig 11 meter. Boligforeningen orienterer såkaldt ikke-bolighavende medlemmer om stor-byggeriet på et møde tirsdag kl. 19.30 i fælleshuset på Kronen i Sæby.