8. klasse håndværkere for en uge

Aalborg Tekniske Skole på gæstevisit med minibyggeprojekt med masser af praktiske udfordringer

NØRAGER:Murstensforbandt, berapning, rendejern og underbeklædningsbrædder, de omkring 60 elever i de tre ottende klasser på Sortebakkeskolen i Nørager har i denne uge fået udvidet deres ordforråd betydeligt inden for byggeri. For siden mandag morgen har de været aktive i opførelse af seks tårntoppe i miniformat på parkeringspladsen foran Sortebakkehallen, bistået af en gruppe faglærere fra Aalborg Tekniske Skoles bygge- og anlægsafdeling. På et af de halvfærdige tårne er klasseveninderne Stine Wasehuus og Tine Christiansen i fuld gang med at hamre søm i tagkonstruktionens lægter. Selv om udendørstemperaturen er adskillige grader under klassetemperaturen, så synes de begge, at byggeprojektet er rigtigt sjovt. En ikke ubetydelig faktor i denne sammenhæng er også en pause fra de daglige lektier - Det regnede godt nok mandag, men vores instruktører siger, at en håndværker aldrig går indenfor i dårligt vejr. Jeg har derfor ind imellem haft tre trøjer på for ikke at fryse, erkender Stine Wasehuus. Hverken hun eller klasseveninden har trods begejstringen for projektet konkrete planer om en fremtid som håndværkere, selv om de finder især tømrerarbejdet meget spændende. I løbet af ugen har de både prøvet at mure, lave tømrerarbejde på tagkonstruktionen samt male og lave blikkenslagerarbejde på det færdige tårn. I dag sluttes projektet af med et rigtigt rejsegilde med sodavand og røde pølser. - Og tænk, jeg har lige fået besked om at skulle holde tale for alle de andre ved rejsegildet, den må jeg så nok hellere hjem og tænke noget mere over fredag, erklærer Tine Christiansen. Bidt af projektet Alle eleverne er inddelt i hold på omkring 10 af begge køn, der har ansvaret for opførelse af hver deres tårntop. Blandt potentielle fremtidige håndværkere er Peter Orbesen fra 8. A. - Måske vil jeg efter skolen i lære som tømrer, det er i alt fald spændende at prøve det. Jeg har også tidligere arbejdet med træ ved opførelse af et legehus for nogle af mine bekendte i Nørager, fortæller han i en pause i byggearbejdet. På et tidspunkt er der middagspause, men adskillige af eleverne er så optagne af byggeriet, at de fortsætter arbejdet. Blandt dem to piger siddende på et tag. - I er nødt til at indstille arbejdet af sikkerhedsmæssig grunde på byggepladsen og holde pause som alle de andre, pointerer klasselærer Thorkild Søgaard med løftet pegefinger. - Åh det er en skam, vi er lige i stødet i øjeblikket, erklærer de to piger og kravler modvilligt ned fra taget og går sammen med de andre elever ind til pause. Alle eleverne i 8. klasse har forud for projektstarten været på besøg en hel dag på Aalborg Tekniske Skole for at se og høre nærmere om skolens tilbud indenfor forskellige håndværksfag. - Noget der vist overraskede mange af eleverne var den løn, som de kan få som faglærte håndværkere. En livsløn her giver væsentligt mere end eksempelvis min lærerløn, uden at jeg dog overvejer at skifte fag trods min begejstring for især tømrerarbejde, erklærer Thorkild Søgaard. Her tæt på afslutningen af byggeprojektet på parkeringspladsen er han meget imponeret over elevernes arbejdsindsats og gå på mod. - Projektet her er simpelthen alle tiders for dem, fordi de får en kæmpe oplevelse ved at skabe nogle ting med deres hænder, understreger han tilfreds. Mulighed for fravalg Leder af Aalborg Tekniske Skoles folkeskoleprojekt er faglærer Jørgen Hedegaard. - Reelt er vores tårnbyggeri ud over de praktiske opgaver også en mulighed for at lære eleverne matematik i forholdet en til en, når de skal forholde sig til nogle konkrete spørgsmål i forbindelse med udførelse af arbejdet, pointerer han. Jørgen Hedegaard lægger ikke på nogen måde skjul på, at temaugen ud over at give eleverne en indsigt i håndværksfaget også har til formål at skaffe fremtidige elever til de tekniske skoler rundt i landet. - Men byggeprojektet giver også eleverne mulighed for at træffe et fravalg i forbindelse med deres valg af fremtidig uddannelse. Hvis en pige i 8. klasse eksempelvis efter to dage er træt af at mure her på parkeringspladsen for bestandigt, så er det jo også et godt udbytte for hende af at deltage, påpeger Jørgen Hedegaard.