8 måneders fængsel til fupentreprenør

21-årig mand fra Støvring forsøgte i 2008 og 2009 med momssvindel for over 1,3 mio. kr. i sit passive firma.

Forsøget på at afgive urigtige og vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen for sin entreprenørvirksomhed over for SKAT i en knap et-årig periode med start i december 2008 og frem til 30. september 2009 kostede onsdag en i dag 21-årig mand fra Støvring en dom på otte måneders fængsle i retten i Aalborg. - Der var i alt tale om forsøg på urigtige momsangivelser med negativ momstilsvar for et samlet beløb på i alt godt 1,3 mio. kr., da der ved SKATS kontrol viste sig slet ikke at være erhvervsmæssige aktiviteter i mandens virksomhed, forklarer anklager Maria Orth. Normalt ville momssvindel af denne type og omfang ifølge anklageren have givet et års fængsel. Men med i strafudmålingen for momssvindelen indgik også, at den tiltalte efter SKATS afsløring af den passive virksomhed har fået et års fængsel for tyveri samt et år og tre måneder for røveri. Oven i den aktuelle fængselsdom på otte måneder indgår en tillægsbøde på 1.370.000 kr. for momssvindelen. Den 21-årige mand fra Støvring udbad sig i retten i Aalborg onsdag betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af sin dom.