Redningsvæsen

80.000 liter gylle truede åløb

FARSØ:Et defekt spjæld i bunden af en gylletank var fredag eftermiddag årsag til, at beredskabet i Farsø, assisteret af beredskabsfolk fra Thisted og Aars, i flere timer måtte kæmpe for at begrænse forureningen af Faldbækken og Bjørnsholm Å i Vesthimmerland. Den defekte gylletank indeholdt 80.000 liter gylle. Indsatsleder Anders Brosbøl, Farsø Kommune, vurderer, at det lykkedes at begrænse udslippet til mellem 10.000 og 30.000 liter gylle. Udslippet var imidlertid så dramatisk og omfattende, at beredskabsfolkene i Farsø skønnede, at det var nødvendigt at tilkalde assistance. Uheldet skete på en gård på Grønningen mellem Flejsborg og Vester Hornum. Beredskabet i Farsø blev alarmeret ved halv-femtiden. Først tidligt på aftenen lykkedes det at stoppe udslippet, men beredskabsfolkene arbejdede i flere timer videre med blandt andet slamsugere og traktorer for at begrænse skaderne på naturen. - Heldigvis lykkedes det også at begrænse udslippet til Faldbækken, oplyser Anders Brosbøl, der i aftes ikke turde komme med en vurdering af skadernes omfang på vandløbet.