Detailhandel

80 år

Vagn Jakobsen, tidligere købmand, Kong Christians Allé 46, Frederikshavn, fylder søndag 80 år.

Vagn Jakobsen

Vagn Jakobsen

Vagn Jakobsen og hustru Ellen Hust Jakobsen er begge født og opvokset i Sindal. De blev gift i 1957 og flyttede til Frederikshavn, hvor de købte det, der dengang var Frederikshavns første selvbetjeningsbutik. Dengang var der mere end 50 købmandsforretninger i byen. 23. april 1957 var det nygifte pars første dag med foden under egen købmandsdisk, og dagens omsætning blev imponerende kr. 336,20. Forretningen på hjørnet af Lundevej og Barfredsvej, blev drevet af Vagn og Ellen som traditionel købmandsforretning frem til 1992, hvor sønnen Ole Hust overtog den. Vagn Jakobsen blev udlært hos købmand Viggo Jacobsen, Sindal, i årene 1946-50, og værnepligten blev aftjent i 1952 bl.a. med udstationering i tyske Izehoe. Vagn Jakobsens virke som købmand har altid været kendetegnet ved en stor og ihærdig arbejdsindsats. I årene som aktiv købmand ydede Vagn Jakobsen også en stor indsats i Frederikshavn Købmandsforening, hvor han i mere end 15 år var henholdsvis sekretær og kasserer. De seneste snart 20 år har han som pensionist haft god tid til at hygge sig med familien, passe hus, dyrke motion, rejse lidt og i øvrigt føre en meget aktiv tilværelse. I 2006 solgte Vagn og Ellen ejendommen Lundevej 2 og købte en nyere etplansvilla på Kong Christians Allé. Tidligere blev en stor del af fritiden tilbragt i familiens sommerhus i Strandby. Med en fortid som aktiv fodboldspiller i Sindal, har Vagn Jakobsen bevaret en stor interesse for sport, og det er efterhånden blevet til mange år som badmintonspiller. Spillet dyrkes stadig mindst en gang om ugen i Ældresagen, og de "unge fløse" på kun godt 50 skal stå tidligt op, hvis de vil holde tempo med "den gamle købmand". Odd Fellow fylder også meget i Vagn Jakobsens liv. De mange og gode venskaber og det velgørende arbejde har i mere end 30 år betydet rigtig meget. Mange i kvartererne omkring Lundevej og Kong Christians Allé ved også, at Vagn banker på døren, når der samles ind til Røde Kors eller andre humanitære organisationer. Vagn Jakobsen fejrer sin fødselsdag med åbent hus i Odd Fellows lokaler, Ûbersaxvej, lørdag fra kl. 12.