80 år

Aalborg 1. december 2007 05:00

Erdmann Schultz Sørensen, Carsten Hauchs Vej 5, Vejgård, fylder søn-dag 80 år. Han arbejdede i næsten 40 år som maskinarbejder på Aalborg Værft, hvor han var vellidt og fik mange gode venner blandt kollegerne. I næsten 52 år var han gift med Anna, som var dagplejemor, og de har sammen til punkt og prikke passet og plejet huset og haven i Vejgård. Erdmann Schultz Sørensen er stadig frisk og meget aktiv. Bl.a. arbejder han ofte og gerne på trædrejerværkstedet i Fynsgadecentret, hvor han producerer mange flotte ting. Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn betyder meget for ham, og det er en glæde for Erdmann, at han stadig har mulighed for at komme rundt og besøge dem, selvom de bor langt væk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...