Brovst

80 år

Nelly Salvesen, Jarmsted 19, Brovst, fylder torsdag 80 år.

Nelly Salvesen

Nelly Salvesen

Nelly er født og opvokset på Gjøl, hvor hun som ganske ung kom ud at tjene på forskellige gårde. I 1949 mødte hun Thorvald, som hun blev gift med, og de fik sammen fem børn. I 1959 købte de et lille landbrug med syv tdr. land jord, som de sammen drev. Mens børnene var små, havde hun et hjemmearbejde, hvor hun lavede chinille for den daværende chinillefabrik i Skovsgård, mens hun passede børnene. Senere kom hun på Brovst Fjerkræslagteri, indtil hun startede i Fosdal Planteskole, hvor hun var i en årrække. I 2004 havde hun den sorg at miste sin mand, men trods sygdom bor hun stadig i hjemmet i Jarmsted. Dagen fejres med børn, svigerbørn og oldebørn.