80 år

¤ Jens Christian Christensen, Langdyssen 7, Tolstrup, fylder i dag 80 år. Udover det første år samt militærtjenesten har Jens Christian Christensen altid boet i Tolstrup. Jens Christian Christensen blev gift med Lillian i 1952, og de fejrede i oktober 2003 deres guldbryllup. Arbejdslivet var tilknyttet landbruget. I 1960 overtog de gården i Tolstrup efter forældrene, og gården blev først drevet med traditionelt landbrug. Kort efter blev produktionen omlagt til slagtekyllinger i de eksisterende avlsbygninger. Bygningerne nedbrændte i 1964, hvorefter blev der opført ny produktionshal. Jens Christian arbejdede desuden også som arbejdsmand i et murerfirma indtil 1973, da næste produktionshal blev opført. I 1996 blev ejendommen solgt, og Jens Christian og Lillian flyttede 100 meter videre til den nuværende adresse, hvor de skulle nyde et velfortjent otium. I september 2002 blev Lillian imidlertid syg, og efterfølgende var meget af deres dagligdag optaget med pleje af Lillian. Hun døde af den uhelbredelig sygdom i marts 2007. Jens Christian har efterfølgende genoptaget en meget udadvendt tilværelse, herunder aktiv deltagelse i sportsaktiviteter blandt andet bowling, hyggeligt samvær i pensionist foreningen samt en stor vennekreds. Fødselsdagen fejres med familie, børn, børnebørn, „oldebørn” og venner.