EMNER

80 år

Alfred Thomsen

Alfred Thomsen

¤ Alfred Thomsen, gartnetStationsmestervej 49 E, Skalborg, fylder i dag 80 år. Alfred har hele sit liv beskæftiget sig med gartnerfaget og var mere end 70 år, før han helt sagde stop og indstillede produktionen på gartneriet på Skalborg Banevej. Efter aftjent værnepligt og endt gartneruddannelse købte Alfred ejendommen på Skalborg Banevej, hvor han sammen med sin kone Karen begyndte som selvstændig i 1951. I starten var det friland. Det blev hurtigt efterfulgt af drivhusene op igennem 60érne og i 70érne, til 4.000 kvm., som til stadighed gennem årene blev moderniseret og vedligeholdt. Midt i 90"erne blev gartneriet nedlagt, kun stuehuset står tilbage blandt de øvrige boliger i Andelsboligforeningen Gartnervangen på Åbrinken. Alfred var en dygtig og dynamisk gartner, der gennem sin faglige viden har været med til at sætte sit præg på nordjysk gartneri. Alfreds store interesse var Begonier, Nerium og julestjerner, der var af meget høj kvalitet, hvad man også kunne se på udstillinger rundt om i landet, hvor Alfred har fået mange guldmedaljer og ærespræmier for sine smukke kulturer. Ud over et meget veldrevet gartneri fik Alfred Thomsen tid til at deltage i organisationsarbejde. Han har siddet i bestyrelsen på GASA Aalborg i to perioder, den sidste var på 11 år, hvor han var næstformand i en årrække, samt i Alm. Dansk Gartnerforenings Aalborg Kreds som formand og i Aalborg Gartnerforening. Han deltager stadig i Gartnerforeningens aktiviteter i rollen som æresmedlem. Sidste år var det Karen der rundede de 80 år. Begge er stadig ¿friske og rørige¿ om end tingene går lidt langsommere end tidligere. De nyder hverdagen, deres køreture ud i det blå og samvær med familie og venner.