EMNER

80 år

Finn Knoblauch, hortonom, Planteskolen Lundehuset, Louns, Farsø, fylder i dag 80 år. Finn Knoblauchs liv er fyldt med planter. Han er født i Dalum på Fyn, og interessen for plantesundhed, plantevækst og udbytte blev vakt i en ung alder i familiens have på Benzons Allé. Efter præliminæreksamen i 1943 var Finn Knoblauch i gartnerlære hos Dæhnfeldt i Odense, efterfulgt af to år hos Aksel Olsen i Kolding Planteskole. Med sit svendebrev i hånden drog Finn Knoblauch til Norge for at prøve kræfter der inden en elevperiode på Askov Højskole. Her traf han sin kommende hustru, gartner Lisbeth Knoblauch. I 1949 blev parret gift i Dalum Kirke og bosatte sig herefter i Ordrup. Finn Knoblauch studerede ved Landbohøjskolen og dimitterede som hortonom i 1951. Samme år blev parret forældre til den ældste af deres fire børn. Senere slog familien sig ned i Hornum i Himmerland. Finn Knoblauch var ansat som assistent ved Statens Forsøgsstation ved Hornum og oprettede et forsøgslaboratorium, som han blev leder af. I 1960-61 studerede han ved University of Maryland. Med sin mastergrad fra USA genoptog han sin funktion som forsøgsleder i Hornum. Det blev til 40 års spændende og udforskende indsats ved staten. Finn Knoblauch har uddannet laboranter i forskningslaboratoriet, undervist og vejledt praktikanter fra andre dele af Danmark og fra udlandet. Blandt hans forskningsresultater er udvikling af gødningsvand til gartnerier og planteskoler. Finn Knoblauch og hans hustru har haft planter og vækst som en fælles passion, og de har sammen været afholdte foredragsholdere. I 1998 havde de den store sorg at miste sønnen Svend, og kort tid efter mistede Finn Knoblauch sin hustru. Han fører sin hustrus planteskole videre. Finn Knoblauch har sin bror i USA, tre børn, fire svigerbørn, otte børnebørn og et oldebarn. Fødselsdagen fejres hjemme i Lundehuset.