Litauen

80 år

Poul mandrup larsen

Poul mandrup larsen

¤Poul Mandrup Larsen, Johan Skjoldborgs Vej 11, Aalborg, fylder torsdag 80 år. Poul Mandrup Larsen er født i Vejle. Efter ingeniøreksamen fra Københavns Maskinteknikum med speciale i produktionsteknologi arbejdede han nogle år på et par københavnske fabrikker, hvorefter han som 29-årig kom til Randers som produktionschef på en større maskinfabrik med eget jernstøberi. Her vaktes interessen for støbning og svejsning med de krav, det stiller til arbejdsmiljøet og kvalitetsstyring. Poul Mandrup Larsen var i forvejen medlem af Selskabet for Metalforskning, det senere Dansk metallurgisk Selskab. Han blev senere teknisk direktør i Haderslev, og efter få år kom Poul Mandrup til Aalborg Teknikum, hvor der på stærk tilskyndelse fra det dengang store Aalborg Værft blev oprettet et speciale i støbe- og svejseteknologi. Samtidig indførte Aalborg Teknikum som den første ingeniøruddannelse i Danmark undervisning i arbejdsmiljø. Poul Mandrup blev kort efter optaget i det prestigefyldte VDG – Verein Deutscher Gießereifachleute. Ved etableringen af AUC, det senere Aalborg Universitet, blev Poul Mandrup lektor ved Institut for Produktion og besad de følgende elleve år en række tillidsposter sideløbende med forskningen i støbning, svejsning og arbejdsmiljø i. I 1983 etableres et samarbejde med det norske Statoil om at omsætte de norske offshore-erfaringer til generel kvalitets-og projektstyring. Efter Sovjetunionens sammenbrud og Litauens selvstændighed fungerede Poul Mandrup i en fem års periode som gæsteprofessor ved Kaunas University of Technology sideløbende med arbejdet i Aalborg. En dobbeltfunktion som kun lod sig gennemføre med velvillig støtte fra Aalborg Universitets daværende rektor, Sven Caspersen, og med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd. Poul Mandrup Larsen er gift med Else, med hvem han har to døtre, Susanne, som er professor ved Syddansk Universitet, og Michala, som i Odense leder en institution for autister. Der er fire børnebørn i familien. Fødselsdagen fejres i den snæver familiekreds den følgende weekend.