Uddannelse

80 år

Emil Lauge Ibsen, pastor emeritus, Hejlundsvej 25, Østervrå, fylder torsdag 80 år.

Emil Lauge Ibsen

Emil Lauge Ibsen

Emil Lauge Ibsen tiltrådte som baptistpræst i Østervrå Baptistmenighed i maj 1973. Han er fortsat aktiv i Østervrå Baptistmenigheds område bl.a. som leder af menighedens netværkscafé, arrangerer månedlige gudstjenester på Østervrå Ældrecenter og forestår en del af baptistmenighedens besøgstjeneste og skriver artikler til baptistmenighedens kirkeblad, "En Kærlig Hilsen". Sin første hustru, Birte Tylleskær Ibsen, der i mange år var ansat som lærer på Torslev Centralskole i Østervrå, mistede han efter tre års alvorlig sygdom i 2002. Sammen havde de tjent i Thylands Baptistmenighed 1961-64, i Brovst Baptistmenighed 1964-71, og efter to års supplerende teologiske studier på Baptist International Seminary, Rüschlikon, Svejts, flyttede familien til Østervrå i 1973 og tjente der frem til 1995, hvor Emil Lauge Ibsen gik på efterløn. En vigtig del af Emils livsindsats har været en aktiv indsats for en ædruelig livsholdning. Han var i 1982 aktiv i oprettelsen af "Det kristne Hjælpecenter", Kildegården i Ryslinge på Midtfyn. I 10 år var han selv formand for den selvejende institutions bestyrelse. Emil Lauge Ibsen er født i Mindstrup i Hvejsel sogn, Jelling. Han kom i 1945 i planteskolelære i Vonge. I 1949 blev han ansat som gartner i landets største sortimentsplanteskole hos Asger M. Jensen i Holmstrup ved Odense. Gennem de sidste to år, hvor han var ramt af en arbejdsskade i sit ene ben, mødte han en Guds kaldelse til at blive præst. Efter syv års videre skoleuddannelse og teologiske studier, blev han i 1961 ordineret som præst i Det danske Baptistsamfund. I Odense Baptistmenighed mødte han sin kone, Birte, og de blev gift i 1958. De fik datteren Lone i 1961 og sønnen Jens i 1966. Lone, der er læreruddannet, har siden 1988 tjent som missionær i en del lande i Fjernøsten, og hun bor nu i PNG (Papua New Guinea). Sønnen Jens, der har uddannet sig til missionær og præst samt suppleret med en universitetsuddannelse i international handel i Boston, er i dag baptistpræst i Tampa, Florida. Lone har tre børn og Jens en søn og datter. Fødselsdagen fejres over flere dage sammen med naboer, venner, kolleger, familie samt menighedsfamilien.